Bankovní spojení

1. Poplatky člena spolku GCSVJ 

 A. Platba poplatku držitele HCP České golfové federaci: 300,-Kč.

Nutno platit výhradně převodem na účet spolku Golf Club sv. Jan, č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č.ČGF). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - popl.ČGF + ROK. 

 B. Platba členského poplatku člena spolku: dospělá osoba 1.000,-Kč; senior (nad 60let) 700,-Kč; junior (do 18let) 300,-Kč. (Členské poplatky spolku jsou povinné a budou použity na úhradu organizace klubových soutěží, pronájem hřiště pro klubové turnaje a na úhradu startovních poplatků ligových soutěží ČGF.)

Nutno platit výhradně převodem na účet spolku Golf Club sv. Jan, č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č.ČGF). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - popl.ČGF + ROK, nebo: Josef Novák - poplatek spolku + ROK. 

C. Platba ročního hracího poplatku člena provozovateli hřiště (Standard 13.000,-Kč; Junior 5.000,-Kč)

Nutno platit výhradně převodem na účet provozovatele hřiště 42 00 25 02 99/6800, Sberbank CZ, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č. ČGF nebo AMGH). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - popl. roční + ROK.

D. Platba poplatku udržovacího členství spolku GCSVJ: 3300,-Kč

Nutno platit výhradně převodem na účet spolku Golf Club sv. Jan, č.ú.: 2336087399/0800, ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č.ČGF nebo AMGH). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - udržovací + ROK. V případě udržovacího členství je poplatek za zápis člena na sever ČGF již zahrnut v poplatku udržovacím! 

  

2. Produkty - fee, vouchery, business karty atd.

Možno platit buď hotově na recepci nebo převodem na účet Golf Slapy, s.r.o.

Č.ú: 42 00 25 02 99/6800, Sberbank CZ, a.s., variabilní symbol je vždy buď rodné číslo klienta, a to pokud není členem žádného klubu a nebo v případě, že již členství má (a to kdekoli, není nutno být členem Golf Clubu Slapy), zadá jako VS své číslo ČGF. Do poznámky při převodu z účtu na účet NUTNO uvést, jaký typ produktu klient platí (voucher atp.) + jméno osoby a její číslo ČGF (má-li) nebo rodné číslo, která bude produkt využívat.

 

3. Restaurace

Turistická restaurace sv. Jan, Golf Slapy s.r.o., Slapy 413, 252 08

Č.ú: 42 11 09 06 22/6800, Sberbank CZ, a.s.