Boží muka u silnice Buš - Slapy

Jedná se o sloup s křížem na vrcholu, stojící na křižovatce u obce Buš. Doba i důvody výstavby těchto božích muk se podle různých pramenů různí. Dle soupisu památek v království českém, uskutečněném biskupem Antonínem Podlahou, byl sloup postaven na památku konce 30leté války v ½ 17. století. Postaven mě být zbožnými občany obce Buše. Podle jiných pramenů by mohl sloup pocházet z doby tereziánské, z období kdy v tomto kraji zuřil mor. Sloup byl postaven na místě krásného rozhledu do kraje, na malé vyvýšenině, u historické silnice spojující Slapy a Buš. O sloup se prý staraly a průběžně ho opravovali majitelé pole, v jehož cípu stál. Poslední opravu před výstavbou silnice zajistil sloupu Jan Listík z Buše č. p. 1.

V souvislosti s výstavbou nové silnice do Svatojanských proudů (dnešní silnice vedoucí z křižovatky u Buše kolem golfového hřiště k autokempu na Skalici a na Ždáň) byla boží muka rozebrána a přenesena o několik metrů vedle. Stála totiž přímo uprostřed uvažované odbočky k Vltavě. Rozebrání se uskutečnilo 29. září 1931. Dělníci postavili nad sloupem dřevěný trojhran a pomocí řetězů ho ve třech částech postupně rozebrali. K překvapení všech byl sloup dutý. Dle názoru účastnících se dělníků, mohla dutina vzniknout pouze od dřevěného kmene, který byl při stavbě muk obezděn a později se rozpadl. V okolí stavby bylo nalezeno větší množství lidských kostí a lebek, které byly posléze opět uloženy v blízkosti nově postavených božích muk. V době výstavby silnice byl sloup odvezen do opravy k sochaři z Prahy. Dutina byla vyztužena železem a vylita betonem. Sloup byl nově instalován dne 23. 8. 1932. V pozdějších letech byly vedle božích muk vysazeny dvě lípy, které dnes celý sloup téměř zakrývají. V 90. letech 20. století byl v samém sousedství sloupu dosti nešťastně vystavěn motorest Rotunda.

Trasa a doprava na místo

pěšky (cca 1,7 km):

Lokalita se nachází jen několik set metrů od areálu golfového hřiště, a tudíž není problém k ní dojít za několik desítek minut pěšky. Boží muka stojí na křižovatce u obce Buš, na odbočce silnice od Slap k letoviskům Ždáň a Skalice. Celou cestu je nutno absolvovat po asfaltové silnici.

kolo (cca 1,7 km):

Stejná trasa jako pro pěší.

auto (cca 1,7 km):

Stejná trasa jako pro pěší. Zaparkovat je možno přímo v sousedství božích muk, na parkovišti u motorestu Rotunda.

Souřadnice GPS

www.mapy.cz - 49°48'15.525"N, 14°23'12.492"E

Mapa

mapa edice KČT č. 38 / B5

Mapu je možné otevřít v samostatném okně a trasu si prohlédnout v detailu.