Keltské oppidum Hrazany

Jedna z lokalit ve středním Povltaví, prokazatelně osídlena Kelty již kolem roku 120 př. n. l. Je zde možno shlédnout zbytky mohutného keltského hradiště (oppida), rozkládajícího se na ostrohu mezi Vltavou a potokem Mastníkem na rozloze asi 30ha. Celá lokalita je dosti rozsáhlá, a pokud chcete v krajině skutečně něco vidět, je nutno se vybavit opravdu dobrou představivostí. Celý prostor je naštěstí osazen několika velice pěkně provedenými informačními panely.

Před napuštěním Slapské přehrady se v údolí, v zákrutu řeky pod Hrazany, nacházel poměrně velký a protáhlý ostrov. Mezi veřejností byl známý jako „Sejcký ostrov“ a v období 1. republiky to bylo velice oblíbené tábořiště vodáků, trampů a skautů. Vycházku je vhodné spojit s výletem ke zbytkům hradu Ostromeč a taktéž doporučuji navštívit vyhlídku opata Zavorala.

Trasa a doprava na místo

pěšky:

Pro pěší výlet tato lokalita pro svou vzdálenost ze Slap není vhodná. Ideální je kombinace auto / pěší výlet.

kolo (cca 25 km):

Golf Slapy - Buš - Čím - Chotilsko - Prostřední Lhota - Mokrsko - Čelina - Cholín - Nalžovice - Nová Ves - Žďár - Hrazany. Velice pěkný výlet. Vzhledem ke vzdálenosti ze Slap a převýšení je však vhodný spíše pro zdatnější cyklisty.

auto (cca 25 km):

Golf Slapy - Buš - Čím - Chotilsko - Prostřední Lhota - Mokrsko - Čelina - Cholín - Nalžovice - Nová Ves - Žďár - Hrazany. V Hrazanech je nutno ponechat auto a pokračovat dále po modré turistické značce k rozcestí Hradnice (cca 2km). Při cestě je umístěno několik informačních cedulí, pojednávajících o historii těchto míst. Vycházka je vhodná pro každého.

Souřadnice GPS

www.mapy.cz - 49°43'46.054"N, 14°23'48.907"E

Mapa

mapa edice KČT č. 38 / C5

Mapu je možné otevřít v samostatném okně a trasu si prohlédnout v detailu.

Info: www.muzeum-pribram.cz/dalsi/vsarcheo/lokality/hrazany/hrazany.html