Malí umělci mají premiéru!

Malí umělci mají premiéru!

…aneb podzim na Slapech ve znamení velké výstavy prací dětí MŠ a ZŠ v Galerii sv. Jan

Zveme všechny rodiče, spoluobčany i návštěvníky Slap na unikátní výstavu prací dětí z místní MŠ, ZŠ a ŠD ve Slapech nad Vltavou. Denně od 8h do 20h můžete obdivovat nápadité, barevné a neotřelé koláže obrázků a velké instalace, které vznikaly pod rukama malých umělců - dětí. Těšíme se na vás v Pavilonu Slunce v Galerii sv. Jan v areálu golfu. Přijďte si užít den!  

Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci

Dnes už je na Slapech dávno zažitou tradicí, že místní školní děti chodí na golf v rámci hodin tělocviku. Tím ale spolupráce mezi školou a golfem zdaleka nekončí! Mimo golfovou sezónu probíhají nejrůznější další aktivity, například soutěž o nejhezčí obrázek z golfu atd. V letošním roce jsme rozšířili tuto oblast spolupráce dokonce o samostatnou výstavu prací dětí MŠ a ZŠ v rámci Galerie sv. Jan. „Děti jsou šikovní malíři, kreslíři, grafici i keramici a pod vedením pedagogů vytvořily pěkná dílka. Už se těšíme na hotovou nainstalovanou výstavu!“, říká ředitelka MŠ a ZŠ Renata Hacaperková. Každá třída vytvořila koláž a nebo soubor obrazů na dané téma a v galerii zaujímá vždy jeden vyhrazený prostor. Výtvarné práce dětí, které vznikaly v průběhu celého roku, jsou vystaveny ve všech dostupných prostorách budovy Pavilon Slunce, kde je mohou obdivovat všichni návštěvníci golfu…

Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci

Celá výstava by se dala rozdělit podle ročních období a také technik, které děti na svých výkresech použily. Podzimu dominují koláže z přírodnin (obrázky z ptačích per a nebo sypané mákem), podobizny strašáků v poli, skřítkové a další. Jaro pro změnu ukáže „ptačí sněm“, jabloňové květy a rostlinky s jejich kořenovým systémem. No a léto zase například kreslí temperou barevné motýly…. Na výstavě najdete nepřebernou škálu motivů i technik - rytiny do hliníku, malby podle fotografie nebo kresby tužkou a tuší, akvarely, voskovky, tempery a nejrůznější kombinované techniky (techniku osové souměrnosti, vyškrabávanou techniku, obrázky z vlny…). Mezi použité a zpracované motivy kromě jmenovaných patří ještě třeba krajiny a města, roboti, ale i vesmírná tělesa, vodní svět, portréty a mnohé další. Děti také vyrábějí krásné kulisy k divadelním představením a to není vše! Asi nejkomplexnější prací byla výroba bludiště.  Práce "Bludiště či labyrint pro Minotaura" jsou součástí motivační hry školy v přírodě, děti je vytvářely kombinovanou technikou: bludiště z přírodnin nasbíraných v místě ŠvP (práce s přírodním materiálem, lepení, stříhání, řezání, malování ...), do bludiště dle vlastní fantazie děti dále vytvořily vlastní postavičku Minotaura, kterou také v rámci pobytu vymodelovaly ze samotvrdnoucí hmoty (modelování). Bludiště jsou současně hrou – děti plní úkoly a za odměnu pak hledají cestu bludištěm.

Celou výstavu instalovaly velmi originálně a s velkým osobním nasazením pedagožky školy pod vedením paní ředitelky. Společná díla vznikla z obrázků, které vytvořili žáci během školního roku 2013/14 ve školních hodinách.

Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci  Malí umělci