Pikovice a Posázavská stezka

Pikovice jsou dnes známé letovisko při Sázavě oblíbené zejména v letních měsících četnými vodáky. Návštěva zde však stojí za to i pokud vodáky nejste. První doložená zmínka o Pikovicích pochází z roku 1571. V roce 1638 se stávají součástí panství Hradištko patřícího strahovskému klášteru. Zásadní zvrat do života nevelké osady přineslo vybudování železnice kolem Sázavy na přelomu 19. a20. století. Díky železnici a ekonomickému růstu, nastalého po vzniku nové republiky v roce 1918, byly vytvořeny ideální podmínky pro rozvoj Pikovic jako místa odpočinku a letní rekreace obyvatel nedaleké Prahy. Během 20. a30. let nastal mohutný rozvoj a z vesničky čítající několik chalup se stalo letovisko plné výstavních vil a mnoha restaurací. Příjemné místo k letnímu výletu jsou Pikovice rozhodně i dnes. Posezení na břehu Sázavy (možné i koupání) s vycházkou po okolí jistě každého potěší.

Pikovice mohou být také výchozím bodem pro pěší výlet po cca 9 kmdlouhé tzv. "Posázavské stezce", která vede překrásným údolím Sázavy až do obce Kamenný Přívoz. První návrh na zpřístupnění údolí Sázavy padl již v roce 1912 na schůzi KČT. Otevření stezky se konalo dne 20. 6. 1920. Zájem o vycházky byl však natolik veliký, že již v následujících letech musela být značně rozšířena do podoby, jak ji známe dnes. Opětovně otevřena byla pak v létě 1924. Vycházku po stezce lze uskutečnit třeba jen z části a nazpět do Pikovic je možno se vrátit po jiné značené trase přes lokalitu Medník, která je mimochodem jediným místem v ČR, kde je možno spatřit kriticky ohroženou, fialově kvetoucí bylinu zvanou kandík psí zub.

Trasa a doprava na místo

pěšky:

Pro pěší vycházku přímo ze Slap nejsou Pikovice vhodným cílem. Ideální je kombinace autem do Pikovic a pak pěší vycházka po okolí či Posázavské stezce.

kolo (cca 13 km):

Slapy - Štěchovice - Hradištko - Pikovice. Cesta na kole je možná, ale trasa vede po poměrně frekventovaných silnicích a po příjezdu do Pikovic již není z kolem moc možností absolvovat nějaký další výlet po okolí.

auto (cca 13 km):

Slapy - Štěchovice - Hradištko - Pikovice. Návštěva Pikovic autem se jeví jako ideální kombinace s tím, že z Pikovic pak můžete využít několik značených turistických tras pro vycházku do okolí. Ideální je možnost využití červené turistické značky vedoucí po trase tzv. Posázavské stezky. Jedná se o velice pěkný výlet údolím Sázavy až do Kamenného přívozu. Trasu není však nutno projít celou, je možno se kdykoli vrátit a posedět v některé z pikovických restaurací či v cukrárně. Ideální, i když náročnější, je kombinace Posázavské stezky s možností návratu do Pikovic po zelené značce přes lokalitu Medník. Vycházku zvládne každý průměrně zdatný turista.

Souřadnice GPS

www.mapy.cz - 49°52'37.513"N, 14°25'38.689"E (rozcestí Pikovice) / 49°51'41.485"N, 14°30'17.545"E (rozcestí Kamenný Přívoz)

Mapa

mapa edice KČT č. 38 / A5,6

Mapu je možné otevřít v samostatném okně a trasu si prohlédnout v detailu.

Info: http://hradistko.cz/pikovice