Podpora EU

Na projekt přispěla částkou 10 milionů korun také Evropská unie, a to prostřednictvím Regionálních operačních programů Středočeského kraje. Konkrétně bude tato částka využita na stavbu multifunkční budovy nazvané Pavilon Slunce, která v sobě sdružuje mnoho různých možností vyžití. Zázemí hráčů, restauraci, rehabilitaci, sportovní cvičební programy, informační centrum, půjčovnu sportovního vybavení, galerii, prostor pro pořádání koncertů, přednášek, výstav a společenských setkání.

Pavilon Slunce
EU - ROP