Poutní místo Rovínek

Jde o poutní místo s kaplí na břehu slapského jezera, které se dříve rozkládalo na nevelké rovince vysoko nad Vltavou. Empírová kaple Nanebevzetí Panny Marie byla vybudovaná v roce 1841 z podnětu vysloužilého vojína Jakuba Záhorského z nedaleké osady Lahoz (dnes zatopeno slapským jezerem). Kaple byla vysvěcena 17. 10. 1841 kaplanem Františkem Kostkou za veliké účasti lidu z okolí. Kříž stojící před kaplí nechal na vlastní náklady zbudovat chudý drátař Štěpán Hlavák z Koralovic v roce 1878. Od roku 1850 se na Rovínku dvakrát do roka sloužily mše (o svátcích Nejsvětější Trojice a Nanebevzetí pany Marie). Počty účastníků těchto poutí se počítaly na tisíce. Ještě v 50. letech 20. století putovala ze Slap na Rovínek procesí. Tradice poutí byla obnovena až po roce 1989 akaždoročně na 1. máje se zde sejde nevelká skupinka věřících z okolí. V roce 1883 se zde dokonce zastavila skupina pražských sokolů, putujících z Mníšku pod Brdy přes Svatojanské proudy do Prahy, vedená samotným Miroslavem Tyršem.

Před napuštěním Slapské přehrady, které proběhlo na jaře 1954, se kaplička Rovínek tyčila 50 mnad hladinou Vltavy. Na dně vltavského údolí, na břehu řeky přímo pod Rovínkem byla na počátku tzv. Svatojanských proudů v roce 1914 otevřena výletní restaurace Záhoří. Nechal ji zbudovat pan Král, majitel nedalekého statku Záhoří u Slap. Za první republiky prodělala restaurace několik přestaveb a stal se z ní poměrně populární hotel. Přímo u hotelu se od jara 1937 nacházel také přívoz přes Vltavu na nově zbudované silnici. Hotel byl jedním z výchozích bodů většiny výletníků do Svatojanských proudů a z přístaviště ležícího jen kousek pod hotelem vyplouvaly co chvíli výletní pramice, odvážející turisty k parníkům do Štěchovic. Kaple byla naposledy kompletně opravena v roce 2001.

Dne 24. ledna 1935 byl v hotelu Záhoří dvěma agenty gestapa zavražděn německý emigrant ing. Rudolf Formis. Ing. Formis měl v jednom z hotelových pokojů umístěnou vysílačku a ilegálně zde provozoval pravidelné protinacistické vysílání do sousedního Německa. Ing. Rudolf Formis je pochován na hřbitově v nedalekých Slapech n./Vlt.

Trasa a doprava na místo

pěšky (cca 3,1 km):

Nejjednodušším způsobem, jak se k Rovínku dostat, je využití červené turistické značky počínající na návsi pod kostelem ve Slapech. Ta vás pohodlně dovede až ke kapli. Cesta vede loukami a lesem a po cestě narazíte i na tzv. Zázračnou studánku. Jde o velice pěknou vycházku, kterou by měl zvládnout každý.

kolo (cca 4,4 km):

Je možno bez problémů použít stejnou cestu jako pro pěší výlet, ale je potřeba počítat s tím, že na několika místech není trasa pro kola zrovna vhodná. Bez problémů lze využít i trasu pro motorizované návštěvníky. Výlet zvládne každý průměrně zdatný cyklista.

auto (cca 4,5 km):

Cesta autem je poněkud složitější a je potřeba počítat s tím, že až přímo ke kapli se nadá přijet. Projeďte vsí Slapy až na křižovatku u motorestu. Zde odbočte doprava, směr přehrada a Nová Rabyně. Silnice ze Slap vede táhlým klesáním, kolem statku Záhoří (vpravo). Asi 500 metrůza vsí vjede silnice do lesa, po dalších 500 metrechnásleduje levotočivá zatáčka, kde je po pravé straně silnice malý plácek, kde je možno zaparkovat auto. Dále je nutno pokračovat po lesní cestě, po červené turistické značce, směrem do údolí. Po několika minutách dojdete k Rovínku.

Souřadnice GPS

www.mapy.cz - 49°49'8.96"N, 14°25'26.638"E

Mapa

mapa edice KČT č. 38 / B5

Mapa 03

Mapu je možné otevřít v samostatném okně a trasu si prohlédnout v detailu.