Přihláška

Pokyny pro zpracování přihlášky: 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE POUZE K TYPU ČLENSTVÍ STANDARD NEBO JUNIOR. ČLENSTVÍ BENEFIT JE ZRUŠENO - K TOMUTO TYPU ČLENSTVÍ JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT! 

1) Vyplněný elektronický formulář se při správném vyplnění automaticky zašle na e-mailovou adresu club@golfslapy.cz. Na Vámi uvedený e-mail z přihlášky Vám přijde potvrzovací zpráva o přijetí přihlášky a údaje o způsobu platby členství.

2) Vaše členství nabývá platnosti zaplacením příslušné výše poplatku za Vámi vybrané členství. Potvrzená přihláška Vám bude zpětně zaslána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

3) Číslo účtu a bankovní spojení najdete v sekci kontakty na www.golfslapy.cz.

4) Jako variabilní symbol Vaší platby použijte členské číslo klubu, které je každému členovi přiděleno při administraci přihlášky.

* Vysvětlivky k jednotlivým typům členství:
Dospělý 18+ : Členství Standard:
Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti za roční hrací poplatek 12.000 Kč hrazený provozovateli hřiště na účet: 4200250299/6800, Sberbank CZ, a.s.. Využívání klubovny celoživotních členů. Žádné další výhody nejsou zahrnuty. Poplatek držitele HCP České golfové federaci: 300,- Kč na účet spolku: 2336087399/0800, ČS, a.s.

Junior do 18 let - samostatné juniorské členství:
Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti za roční hrací poplatek 5.000 Kč hrazený provozovateli hřiště na účet: 4200250299/6800, Sberbank CZ, a.s.. Využívání klubovny celoživotních členů. Žádné další výhody nejsou zahrnuty. Poplatek držitele HCP České golfové federaci: 300 Kč na účet spolku: 2336087399/0800, ČS, a.s.

Stávající řádný celoživotní člen může v případě potřeby využít možnosti uhradit pouze udržovací klubový poplatek na účet spolku GCSVJ ve výši 5.000 Kč/rok na č.ú.: 2336087399/0800, ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena. V takovém případě má člen právo využívat klubovnu celoživotních členů. Veškeré poplatky za hru na hřišti a za služby je povinen řádně hradit dle ceníku.

Člen spolku je povinen uhradit členský poplatek spolku: dospělá osoba 1.000,-Kč; senior 700,-Kč; junior 300,-Kč na č.ú.: 2336087399/0800, ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena. 

Stávající členové spolku GCSVJ jsou povinni uhradit roční hrací poplatek provozovateli hřiště vždy do konce ledna dané sezóny. Noví členové přihlášení po 1.2. pak do 14dnů ode dne podání přihlášky a jejího schválení.

Dokud není roční hrací poplatek a členský poplatek spolku plně uhrazen, člen spolku GCSVJ nemá právo využívat neomezenou hru zdarma a/nebo benefity spojené se členstvím ve spolku GCSVJ. Pokud člen spolku GCSVJ v řádném termínu neuhradí roční hrací poplatek provozovateli hřiště nebo udržovací roční poplatek spolku, bude jeho členství ve spolku zrušeno dle ustanovení stanov § 3, bodu 3. Opakovaný vstup do spolku GCSVJ s nulovým vstupním poplatkem již není možný a je zpoplatněn částkou 15.000,-Kč.

Odeslat