Přihláška

Pokyny pro zpracování přihlášky: 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE POUZE K TYPU ČLENSTVÍ STANDARD NEBO JUNIOR. 

1) Vyplněný elektronický formulář se při správném vyplnění automaticky zašle na e-mailovou adresu club@golfslapy.cz. Na Vámi uvedený e-mail z přihlášky Vám přijde potvrzovací zpráva o přijetí přihlášky a údaje o způsobu platby členství.

2) Vaše členství nabývá platnosti zaplacením příslušné výše poplatku za Vámi vybrané členství. Potvrzení přihlášky Vám bude zpětně zasláno na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

3) Číslo účtu a bankovní spojení najdete v sekci kontakty na www.golfslapy.cz.

4) Jako variabilní symbol Vaší platby použijte členské číslo klubu, které je každému členovi přiděleno při administraci přihlášky.

* Vysvětlivky k jednotlivým typům členství:
Dospělý 18+ : Členství Standard:
Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti za roční hrací poplatek 14.000 Kč hrazený provozovateli hřiště na účet: 4200250299/6800, Sberbank CZ, a.s.. Využívání klubovny celoživotních členů. Sleva 10 % do klubové restaurace, zapůjčení ručníků zdarma. Poplatek držitele HCP České golfové federaci: 300,- Kč na účet spolku: 2336087399/0800, ČS, a.s.

Junior do 18 let - samostatné juniorské členství:
Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti za roční hrací poplatek 5.300 Kč hrazený provozovateli hřiště na účet: 4200250299/6800, Sberbank CZ, a.s.. Využívání klubovny celoživotních členů. Sleva 10 % do klubové restaurace, zapůjčení ručníků zdarma. Poplatek držitele HCP České golfové federaci: 300 Kč na účet spolku: 2336087399/0800, ČS, a.s.

Stávající řádný celoživotní člen může v případě potřeby využít možnosti uhradit pouze udržovací klubový poplatek na účet spolku GCSVJ ve výši 3.300 Kč/rok na č.ú.: 2336087399/0800, ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena. V takovém případě má člen právo využívat klubovnu celoživotních členů. Veškeré poplatky za hru na hřišti a za služby je povinen řádně hradit dle ceníku.

Členský poplatek spolku je již v ceně hracího poplatku: dospělá osoba 1.000,-Kč; senior 700,-Kč; junior 300,-Kč.

Stávající členové spolku GCSVJ jsou povinni uhradit roční hrací poplatek provozovateli hřiště vždy do konce prosince pro nadcházející sezónu. Noví členové přihlášení po 1.1. pak do 14 dnů ode dne podání přihlášky a jejího schválení.

Dokud není roční hrací poplatek a členský poplatek spolku plně uhrazen, člen spolku GCSVJ nemá právo využívat neomezenou hru zdarma a/nebo benefity spojené se členstvím ve spolku GCSVJ. 

Odeslat