Sekanka se zbytky středověkého sídliště

Sekankou je dnes nazýván skalní ostroh nad soutokem Vltavy se Sázavou. Právě zde se nalézala osada řemeslníků či trhová ves, patřící k přilehlému klášteru na Ostrově a zásobující ho produkty i potravinami. Založena byla právě mnichy z Ostrova. Lokalita byla velice dobře chráněna proti vetřelcům. Vlastně jediný přístup byl od jihu, kde byl vybudován mohutný val s příkopem.

Osada čítala 40 - 60 zahloubených obydlí, tzv. zemnic, seskupených kolem prostranství o výměře asi 1ha. Pro pohodlný sestup k řece byla na severní straně ostrohu vylámána do skály zahloubená pěšina (odtud název Sekanka). Osada zanikla ve 2. ½ 13. století, v souvislosti se vpádem Braniborů do Čech roku 1278. V současnosti lze v lese na Sekance velice pěkně rozeznat ochranný val s příkopem a několik desítek terénních prohlubní po někdejších obytných objektech. Po pěšině, vysekané do skály, lze pohodlně sestoupit až k řece a dostat se tak až na samý soutok Vltavy a Sázavy.

Lokality rozhodně stojí za návštěvu. Škoda jen, že zde není žádná informační tabule, ze které by návštěvník vyčetl zajímavou historii těchto míst.

Trasa a doprava na místo

pěšky (cca 12 km):

Pro pěší vycházku přímo ze Slap není tato lokalita vhodným cílem. Je dosti vzdálená a většina cesty vede po frekventovaných asfaltových silnicích. Ideální kombinací je možnost kombinace auto / pěší vycházka.

kolo (cca 12 km):

Slapy - Štěchovice - náves Hradištko. Dále pak po trase popsané níže v trase pro auto. Při cestě přímo ze Slap je však potřeba počítat s poměrně nepříjemným, několikakilometrovým stoupáním mezi Štěchovicemi a Slapy. Trasu zvládne každý průměrně zdatný cyklista.

auto (cca 12 km):

Slapy - Štěchovice - náves Hradištko. Na návsi na Hradištku je nutno auto zaparkovat a dále pokračovat pěšky až na Sekanku, která je vzdálená cca 2,5 km. Bohužel trasa není nijak značená, je tedy potřeba se spolehnout na vlastní orientační smysl, ideálně však na radu domorodců. Z návsi vyrazíte po asfaltové silnici vedoucí mezi domy č. p. 5 a6 severním směrem. Po chvíli projdete kolem relativně nově zastavěných částí Hradištka, na pravé straně minete rozlehlé pole a louku až dorazíte k chatové osadě Sekanka. Pokračujte stále přímo až k lesu (zde je mimochodem umístěna značka zákaz vjezdu). Hned na začátku lesa trasa přímo protíná ochranný val s příkopem někdejší osady Sekanka. Hned za příkopem, v lese na pravé i levé straně, je možno najít množství prohlubní o průměru několika metrů. Jedná se o zbytky tzv. zemnic (zahloubených obydlí). Ze skalních stěn po levé straně silnice je možno pěkně přehlédnout zbytky kláštera na Ostrově, který se nachází přímo pod vámi. Při cestě dále minete skládku (někdejší pískovnu), až dorazíte k cestičce vysekané do skály, po které je možno sestoupit až přímo na soutok Vltavy se Sázavou. Jedná se o velice pěkný výlet téměř pro každého.

Souřadnice GPS

www.mapy.cz - 49°52'45.179"N, 14°23'39.343"E

Mapa

mapa edice KČT č. 38 / A5

Mapu je možné otevřít v samostatném okně a trasu si prohlédnout v detailu.