Štěchovická přehrada s elektrárnou

Přehrada ve Štěchovicích byla plánována již na počátku 20. let 20. století a byla součástí širšího konceptu budování kaskády přehrad na Vltavě. Jeden z projektů například počítal s výstavbou vysoké sypané hráze, která měla ovšem stát výše oproti současnému stavu, v ohybu řeky u trampské osady Ztracenka. Stavba měla být vybavena efektními vodními přepady a velkoryse koncipovaným plavebním zařízením pro lodě i vory. Díky hospodářské krizi byla stavba neustále odkládána.

Zajímavé je, že i místní obyvatelstvo výstavbu přehrady horlivě podporovalo a dokonce bylo uspořádáno několik demonstrací za postavení přehrady. Lidé od výstavby přehrady očekávali možnost zaměstnání v době krize a také jistou ochranu před každoročními povodněmi. Paradoxně právě realizace přehrady však měla za příčinu zánik největší místní turistické atrakce - Svatojanských proudů. Stavba přehrady byla nakonec zahájena na podzim roku 1937 a její realizaci provázely mnohé problémy. Stavbu zbrzdil i nastalý válečný konflikt, ale protože šlo o strategickou stavbu, výstavba nebyla zastavena ani v nejtěžších válečných letech. Na jaře 1940 bylo celé staveniště značně poškozeno při jarní ledové dřenici nebývalého rozsahu, stavba musela být pak na několik měsíců zastavena. K postupnému napouštění zdrže došlo v roce 1943.

Přehrada je vybavena plavební komorou se třemi vzpěrnými vraty. Použití vzpěrných vrat při rozdílu hladin 20 m je značně nezvyklé a dodnes se jedná o nejvyšší plavební komoru v ČR. Společně s přehradou byla na vrcholu přilehlého vrchu Homole budována mohutná nádrž přečerpávací elektrárny. Celá stavba byla dokončena v roce 1947. Na pravém břehu u přehrady je možno shlédnout informační panel o historii i technických parametrech celé stavby. Na levém břehu, v areálu elektrárny, je zřízeno jedno z informačních center ČEZu, kde je možno objednat exkursi do elektrárny i s odborným výkladem.

Trasa a doprava na místo

pěšky:

Pro pěší výlet ze Slap není tato lokalita pro svou značnou vzdálenost a reliéf vhodná. Ideální je spojení dopravou autem na místo a pěší vycházkou po okolí.

kolo (cca 10 km):

Golf Slapy - Slapy - Štěchovice / Brunšov. U mostu přes Vltavu na Brunšově je nutno se vydat proti proudu po silnici na pravém břehu řeky. Po několika stech metrech dorazíte až k přehradě s plavebními komorami a informační cedulí. Pokud chcete navštívit informační centrum v elektrárně, je nutno se vydat na břeh levý a odbočit již před mostem ve Štěchovicích. Informační šipky vás dovedou až k přehradě. Vzhledem k vedení trasy po poměrně frekventované silnici a značnému převýšení se jedná o výlet pouze pro zdatné cyklisty.

auto (cca 10 km):

Golf Slapy - Slapy - Štěchovice / Brunšov. Auto zaparkujte na parkovišti ve Štěchovicích a k přehradě se vydejte pěšky. Přejděte most přes Vltavu a po silnici vedoucí po pravém břehu proti proudu řeky se dostanete až k plavebním komorám. Od přehrady je možno pěšky pokračovat po lesní pěšině kolem štěchovického jezera. Pěšina se asi po 1,5 kmztrácí v bývalém kamenolomu a je nutno se vrátit zpět. Jde však o pěknou vycházku. Z vltavského údolí před přehradou také odbočuje rokle Dušno, známá díky neúnavným hledačům tzv. štěchovického pokladu. Pro návštěvu info-centra v elektrárně je nutno se vydat na protější, levý břeh. K elektrárně vás dovedou informační šipky. Velice pěkná vycházka pro každého.

Souřadnice GPS

www.mapy.cz - 49°50'47.234"N, 14°25'7.344"E

Mapa

mapa edice KČT č. 38 / A,B5

Mapu je možné otevřít v samostatném okně a trasu si prohlédnout v detailu.

Info: informační centrum - www.cez.cz/cs/kontakty/informacni-centra/ic-stechovice.html