Infocentrum

Projekt Infocentra, který nabízí množství informací o lokalitě Slapy a okolí, je podporován Regionálním operačním programem Evropské Unie.

V této sekci najdete tipy na zajímavé výlety, možnosti ubytování, nabídku sportovního i rekreačního vyžití a dozvíte se mnoho zajímavých a málo známých informací o oblasti, která zahrnuje zhruba 30km výsek kolem obce Slapy, včetně Slapské přehrady.

Turistický ruch

Celá oblast Slapské přehrady a jejího okolí, stejně jako obec Slapy a přilehlá místa, má nesporný genius loci - tedy svého specifického ducha. Ten je tvořen nejen nádhernou krajinou a zajímavě kopcovitým terénem, ale také mnoha unikátními a historicky zajímavými místy v blízkém okolí.

Známé Svatojánské proudy dostaly své jméno právě podle této sochy svatého Jana z Nepomuku, která byla roku 1721 vztyčena při příležitosti jeho blahořečení. Nedaleko sochy také najdeme původní barokní pískovcový sloup z roku 1643, který pro změnu připomíná splavnění tohoto úseku Vltavy strahovským opatem Kryšpínem Fukem.

Avšak před vybudováním a napuštěním Slapské přehrady byste ani sochu, ani sloup na dnešním místě (pod hrází, blízko elektrárny) nenašli. Jejich původní místo bylo zhruba o 800m výše proti proudu řeky.

Většina bývalých, zhruba sedm kilometrů dlouhých, Svatojánských proudů je od roku 1943 zatopena vodami Štěchovické zdrže. To, co z nich zbylo, pak pohltila v roce 1954 Slapská přehrada. Jejich pomyslný začátek dnes připomíná už jen kaplička na Rovínku, další vyhledávané turistické místo v okolí Slap.

Tři kříže - zajímavý a téměř zapomenutý historický bod v místní krajině. Tři kříže jsou ukryté v hlubokém listnatém lese, vede k nim uzounká stezka, a jen málokdo by v těchto místech čekal tak výjimečný bod v krajině - totiž údajný geografický střed původního českého království. Historie toho, kdo přesně a z jakého popudu dal pískovcové kříže na tomto místě postavit, je nejasná. Místo samo má ale velmi silnou atmosféru.

Překrásný výhled je také z nejvyššího bodu v krajině z Rabyňské hory. Na tomto místě plánujeme postupem času vybudovat menší vyhlídku přístupnou pro pěší turisty.

Nádherný výhled na velkou část přehrady i s hrází je i ze skalní vyhlídky na druhém břehu, přímo naproti golfovému hřišti - z Rabyňské vyhlídky, kterou nemůžete minout cestou z hráze směrem na Rabyni.

Opominout nelze samozřejmě ani samotnou obec Slapy. Slapy jsou starodávným místem, nejstarší zmínka o je z roku 1292. Toho roku založil král Václav II. Zbraslavský klášter. Zbraslavští dostali jako dar také rozsáhlé pozemky a řadu vesnic, mezi jinými i Slapy a přilehlé Přestavlky. A právě tyto dvě obce přiléhají k areálu golfového hřiště.

V obci Slapy nelze přehlédnout klenutou stavbu, barokní skvost místního kraje, malý, ale unikátní kostel sv. Petra a Pavla. Prameny uvádějí, že byl postaven roku 1693 podle plánů slavného Jana Santiniho. Další zajímavostí je jeden ze čtyř zvonů na věži kostela sv. Petra a Pavla, ten největší z nich. Byl ulit mistrem Bartolomějem v roce 1525! Ve středu obce, vedle kostela, stojí budova školy, prvně zmiňovaná v roce 1669, a samozřejmě také budova fary, která dnes slouží jako chráněné bydlení pro lidi se speciálními potřebami. Existence slapské fary je písemně doložena už ve 14. století. Celé slapské panství je pak často zmiňováno v písemnostech Zbraslavského kláštera.

Kromě toho místní krajina a lokalita nabízí ještě mnoho dalších zajímavých míst a tras, stezek a túr (Povltavskou stezku, Albertovy skály nebo nedalekou chráněnou rezervaci Hrdlička a další), které vás zavedou nejen do překrásné krajiny, ale prostřednictvím mnoha příběhů také do historie místa.