Zázračná studánka u Slap

Ke krajině v okolí Slap patřila dlouhá léta řada místních studánek. Do dnešních dnů se jich bohužel mnoho nedochovalo. Jedna z mála se však nalézá v lese, u cesty vedoucí ze Slap k poutnímu místu Rovínek. Studánka je dnes situována kousek od konce jednoho ze zálivů přehradního jezera, je ukryta v náletových křovinách. Les, který ji kdysi obklopoval, musel ustoupit mohutnému lesnímu průseku. Přímo nad studánkou se totiž nalézá vedení vysokého napětí, vedoucí touto trasou od elektrárny u Slapské přehrady. Pramínek měl dříve zcela jiné obezdění, to bylo v 50. a 60. letech místními majiteli hausebotů a chataři zcela zničeno a studánka téměř zanikla. V 80. letech 20. století ji však naštěstí zase jiní dobří lidé obnovili a dali jí tak současný vzhled. Studánka je zvána jako „Zázračná“ a váže se k ní pověst, která říká, že napije-li se z ní nemocný, uzdraví se, napije-li se z ní ten, kdo má tajná přání, vyplní se mu, a napije-li se z ní ten, kdo je nešťastný, dojde potěšení. U studánky dříve visela i cedulka s krátkou modlitbou, právě zde bylo totiž jedno ze zastavení při procesích vedoucích touto trasou ze Slap k poutnímu místu Rovínek.

Trasa a doprava na místo

pěšky (cca 2,5 km):

Nejjednodušší způsob, jak se ke studánce dostat, je využití červené turistické značky vedoucí z návsi ve Slapech směrem k Rovínku. Při cestě z Přestavlk je možno se na tuto trasu napojit ve Slapech u pošty. Trasa je vhodná pro běžně zdatného turistu a vede po lesních a polních cestách. Velmi vhodné je návštěvu této lokality spojit s výletem na Rovínek, který se nachází již jen nedaleko odtud.

kolo (cca 2,5 km):

Stejně jako u trasy pro pěší. Pokud chcete využít spíše silnice a více se „projet“ je možno využít i trasu pro automobily. Výlet zvládne každý průměrně zdatný cyklista.

auto (cca 4 km):

Návštěva této lokality není pro auto vhodná. Pokud však přesto automobil zvolíte, je nutno projet vsí Slapy až k motorestu, na křižovatce odbočit doprava a vydat se po silnici směrem k přehradě / Nové Rabyni. Hned po výjezdu ze Slap je však nutno odbočit ke statku Záhoří (vpravo od silnice) a po zpevněné lesní cestě se vydat směrem k chatové osadě Lahoz. Ještě před osadou, na místě kde silnici kříží červená turistická značka, je nutno auto zaparkovat. Je zde malý plácek s kontejnery na směsný a tříděný odpad. Dále je nutno pokračovat pěšky po červené turistické značce směr k Rovínku. Asi po 250 metrůdlouhém sestupu po lesní cestě přijdete ke studánce, která je ukryta po levé straně cesty ve změti náletových křovin. Vede k ní však chodníček.

Souřadnice GPS

www.mapy.cz - 49°49'5.832"N, 14°25'3.204"E

Mapa

mapa edice KČT č. 38 / B5

Mapa 07

Mapu je možné otevřít v samostatném okně a trasu si prohlédnout v detailu.