Podmínky členství v GCSVJ

 KLUB GCSVJ PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY PRO SEZÓNU 2019! V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ČLENSTVÍ V KLUBU SI PROSÍM VYPLŇTE ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NA NAŠEM WEBU. 

 

  1. A) POPLATKY ČLENA SPOLKU GCSVJ  

Stávající členové se při platbách řídí číslem ID své přihlášky, nové přihlášky není třeba vyplňovat. Poplatky na NÁSLEDUJÍCÍ ROK uhraďte prosím do 31.12. DANÉHO ROKU. 

1. Platba poplatku držitele HCP České golfové federaci: 300,-Kč

Prosíme plaťte převodem na účet spolku Golf Club sv. Jan, č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č.ČGF). Do poznámky uveďte jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - popl.ČGF + 2019

2. Platba členského poplatku člena spolku je nyní nově v ceně ročního hracího poplatku: dospělá osoba 1.000,-Kč; senior (nad 60 let) 700,-Kč; junior (do 18 let) 300,-Kč

(Členské poplatky spolku jsou povinné a budou použity na úhradu organizace klubových soutěží, pronájem hřiště pro klubové turnaje a na úhradu startovních poplatků ligových soutěží ČGF.)

 

B) ROČNÍ HRACÍ POPLATEK ČLENA PROVOZOVATELI HŘIŠTĚ:

Platba ročního hracího poplatku člena provozovateli hřiště, vč. členského poplatku:

Standard - 14.000,-Kč (senior 13 700 Kč) 

Junior 5.300,-Kč 

Poplatky prosíme hraďte převodem na účet provozovatele hřiště 42 00 25 02 99/6800Sberbank CZ, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č. ČGF nebo AMGH). Do poznámky uveďte jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - popl. roční + 2019.

Platba poplatku udržovacího členství spolku GCSVJ: 3.300,-Kč 

Poplatky prosíme hraďte na účet spolku Golf Club sv. Jan, č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č.ČGF nebo AMGH). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - udržovací + ROK.

Poplatek za udržovací členství již zahrnuje také poplatek za zápis člena na sever ČGF a členský poplatek spolku!

Nově je možné pronajmout si na rok také skříňku pro uložení bagu v uzamykatelných prostorách budovy. Kvůli omezeným kapacitám toto platí jen pro členy. Cena na sezónu 1.500,-Kč. Platba na účet Sberbank CZ, VS = ID hráče nebo jeho číslo ČGF, do poznámky: skříňka + ROK. Skříňky budou přidělovány chronologicky dle zaslaných žádostí do vyčerpání kapacity. Golfová skříň má typizované rozměry 1250 x 550 x 550 mm. Vejdou se do ní buď dva bagy nebo bag + golfový vozík. Přípojka 220V pro nabíjení vozíku je uvnitř.

Upozornění: Každý člen je povinen registrovat se osobně před hrou na recepci hřiště. Prosíme hráče, aby nevstupovali na hřiště a hráli bez vědomí recepce.

Informace o přijatých platbách Vám rádi sdělíme na vyžádání na e-mailu: recepce@golfslapy.cz.

 

Kritéria hracích a členských poplatků pro členy spolku GCSVJ

Dospělý 18+

Členství celoživotní Standard:

vstupní poplatek 0,-Kč

roční hrací poplatek hrazený provozovateli hřiště, vč. členského poplatku spolku, 14.000,-Kč, senior 13 700 Kč - při platbě od 1. 11. 2018

 

Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti. Využívání klubovny celoživotních členů. Sleva 10 % do klubové restaurace, zapůjčení ručníků zdarma. Sleva 30 % na denní hru na slovenských hřištích Black River a White Eurovalley. Sleva 20 % do Golfcentra Hotelu Čechie Praha. Slevu nelze čerpat na turnajové fee, ani z již zlevněného fee. Člen je povinen se identifikovat členskou kartou GCSVJ (nikoli kartou ČGF)!

Hrací fee je možné využít i jako turnajové fee. Cena ročního poplatku neobsahuje zpracování výsledků na turnajích. Cena ročního poplatku neobsahuje zápis člena na server ČGF, tato služba je zpoplatněna pro zájemce o domovské členství se zápisem na server ČGF poplatkem 300,-Kč.

 

Členství Junior do 18 let 

Samostatné juniorské celoživotní členství: vstupní poplatek 0,-Kč, roční hrací poplatek hrazený provozovateli hřiště včetně členského poplatku spolku 5.300,-Kč

Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti. Využívání klubovny celoživotních členů. Toto členství je možné využívat pouze do dne, než je juniorovi 18 let. Dnem dovršení 18tého roku se junior automaticky stává dospělou osobou a členství junior zaniká, resp.po doplacení do plné částky se mění na členství dospělý 18+. Sleva 30 % na denní hru na slovenských hřištích Black River a White Eurovalley. Slevu nelze čerpat na turnajové fee, ani z již zlevněného fee. Člen je povinen se identifikovat členskou kartou GCSVJ (nikoli kartou ČGF)!

Hrací fee je možné využít i jako turnajové fee. Cena ročního poplatku neobsahuje zpracování výsledků na turnajích. Cena ročního poplatku neobsahuje zápis člena na server ČGF, tato služba je zpoplatněna pro zájemce o domovské členství se zápisem na server ČGF poplatkem 300,-Kč. 

Stávající řádný celoživotní člen může v případě potřeby využít možnosti uhradit pouze udržovací klubový poplatek na účet spolku GCSVJ ve výši 3 300,-Kč/rok na č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena. Poplatek za udržovací členství již zahrnuje také poplatek za zápis člena na sever ČGF a členský poplatek spolku! V takovém případě má člen právo využívat klubovnu celoživotních členů. Veškeré poplatky za hru na hřišti a za služby však řádně hradí dle ceníku.

Pro bližší informace prosím kontaktujte vedení klubu.

V Golf Clubu Slapy svatý Jan dále existuje možnost udělení dalšího typu členství:

Čestné členství - tento typ členství uděluje představenstvo klubu za přínos pro rozvoj golfového sportu, není možné o ně žádat. Pro bližší informace o podmínkách pro udělení tohoto typu členství prosím kontaktujte představitele klubu.

V případě vašeho zájmu o jakékoli členství v Golf Clubu Slapy sv. Jan prosíme zašlete vyplněný elektronický formulář se žádostí, viz. Přihláška (samostatná kategorie v menu GOLF CLUB - PŘIHLÁŠKA).

Stávající členové spolku GCSVJ jsou povinni uhradit roční hrací poplatek provozovateli hřiště takto: konečný termín pro platbu poplatků na NÁSLEDUJÍCÍ ROK je nejdéle 31.12. DANÉHO ROKU.

Noví členové přihlášení po 31.12. pak do 14 dnů od podání přihlášky a jejího schválení.

Dokud není roční hrací poplatek a členský poplatek spolku plně uhrazen, člen spolku GCSVJ nemá právo využívat neomezenou hru zdarma a/nebo benefity spojené se členstvím ve spolku GCSVJ.

V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte přihláškový formulář, který najdete v samostatné kategorii Golf Club - Přihláška.

Děkujeme.