Podmínky členství v GCSVJ

KLUB GCSVJ PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY PRO SEZÓNU 2018! V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ČLENSTVÍ V KLUBU SI PROSÍM VYPLŇTE PLATNOU ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NA NAŠEM WEBU - ZAŠKRTÁVEJTE POUZE ČLENSTVÍ STANDARD NEBO JUNIOR. 

ČLENSTVÍ BENEFIT JE OD SEZÓNY 2018 ZRUŠENO BEZ NÁHRADY. 

A) POPLATKY ČLENA SPOLKU GCSVJ  

Stávající členové se při platbách řídí číslem ID své přihlášky, nové přihlášky již znovu nevyplňují!!! Důležitá informace pro stávající členy klubu: konečný termín pro platbu poplatků na NÁSLEDUJÍCÍ ROK je nejdéle 30.11.DANÉHO ROKU! Člen, který neuhradí poplatky včas a v daném termínu, bude písemně upozorněn a jeho členství bude ukončeno a místo v klubu uvolněno pro nové žadatele. Kapacita klubu je daná.

1. Platba poplatku držitele HCP České golfové federaci: 300,-Kč

2. Platba členského poplatku člena spolku: dospělá osoba 1.000,-Kč; senior (nad 60let) 700,-Kč; junior (do 18let) 300,-Kč

(Členské poplatky spolku jsou povinné a budou použity na úhradu organizace klubových soutěží, pronájem hřiště pro klubové turnaje a na úhradu startovních poplatků ligových soutěží ČGF.)

Nutno platit výhradně převodem na účet spolku Golf Club sv. Jan, č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č.ČGF). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - popl.ČGF + ROK, nebo: Josef Novák - poplatek spolku + ROK. 

B) ROČNÍ HRACÍ POPLATEK ČLENA PROVOZOVATELI HŘIŠTĚ:

Platba ročního hracího poplatku člena provozovateli hřiště:

Standard 10.000,-Kč

Junior 5.000,-Kč 

Benefit - ZRUŠENO!

Nutno platit výhradně převodem na účet provozovatele hřiště 42 00 25 02 99/6800Sberbank CZ, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č. ČGF nebo AMGH). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - popl. roční + ROK.

Platba poplatku udržovacího členství spolku GCSVJ: 5.000,-Kč 

Nutno platit výhradně převodem na účet spolku Golf Club sv. Jan, č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena (případně č.ČGF nebo AMGH). Do poznámky NUTNO vždy uvést jméno a rok, za které poplatek platíte, tedy např.: Josef Novák - udržovací + ROK.

Poplatek za udržovací členství již zahrnuje také poplatek za zápis člena na sever ČGF a členský poplatek spolku!

Nově je možné pronajmout si na rok také skříňku pro uložení bagu v uzamykatelných prostorách budovy. Pouze pro členy! Cena na sezónu 1.500,-Kč. V případě zájmu je nutné se nahlásit na emailu:  recepce@golfslapy.cz. Platba na účet Sberbank CZ, VS = ID hráče nebo jeho číslo ČGF, do poznámky: skříňka + ROK. Skříňky budou přidělovány chronologicky dle zaslaných žádostí do vyčerpání kapacity. Golfová skříň má typizované rozměry 1250 x 550 x 550 mm. Vejdou se do ní buď dva bagy nebo bag + golfový vozík. Přípojka 220V pro nabíjení vozíku je uvnitř.

Upozornění: Každý člen je povinen registrovat se osobně před hrou na recpci hřiště. Žádný hráč nesmí vstupovat na hřiště a hrát bez vědomí recepce!

Informace o přijatých platbách Vám rádi sdělíme na vyžádání na emailu: recepce@golfslapy.cz.

 

Kritéria hracích a členských poplatků pro členy spolku GCSVJ

Dospělý 18+

Členství celoživotní Standard:

vstupní poplatek 0,-Kč

roční hrací poplatek hrazený provozovateli hřiště 10.000,-Kč

+ členský poplatek spolku:

dospělá osoba 1.000,-Kč

senior nad 60 let 700,-Kč

Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti. Využívání klubovny celoživotních členů. Sleva 30% na denní hru na slovenských hřištích Black River a White Eurovalley. Slevu nelze čerpat na turnajové fee, ani z již zlevněného fee. Člen je povinen se identifikovat členskou kartou GCSVJ (nikoli kartou ČGF)!

Hrací fee je možné využít i jako turnajové fee. Cena ročního poplatku neobsahuje zpracování výsledků na turnajích. Cena ročního poplatku neobsahuje zápis člena na server ČGF ani poplatek klubu, tato služba je zpoplatněna pro zájemce o domovské členství se zápisem na server ČGF poplatkem 300,-Kč.

 

Členství Junior do 18 let 

Samostatné juniorské celoživotní členství: vstupní poplatek 0,-Kč, roční hrací poplatek hrazený provozovateli hřiště 5.000,-Kč

+ členský poplatek spolku: 300,-Kč

Zahrnuje neomezenou hru na golfovém hřišti. Využívání klubovny celoživotních členů. Toto členství je možné využívat pouze do dne, než je juniorovi 18let. Dnem dovršení 18tého roku se junior automaticky stává dospělou osobou a členství junior zaniká, resp.po doplacení do plné částky se mění na členství dospělý 18+. Sleva 30% na denní hru na slovenských hřištích Black River a White Eurovalley. Slevu nelze čerpat na turnajové fee, ani z již zlevněného fee. Člen je povinen se identifikovat členskou kartou GCSVJ (nikoli kartou ČGF)!

Hrací fee je možné využít i jako turnajové fee. Cena ročního poplatku neobsahuje zpracování výsledků na turnajích. Cena ročního poplatku neobsahuje zápis člena na server ČGF ani členský poplatek klubu, tato služba je zpoplatněna pro zájemce o domovské členství se zápisem na server ČGF poplatkem 300,-Kč.

 

Stávající řádný celoživotní člen může v případě potřeby využít možnosti uhradit pouze udržovací klubový poplatek na účet spolku GCSVJ ve výši 5.000,-Kč/rok na č.ú.: 2336087399/0800ČS, a.s., variabilní symbol je přidělené číslo z registrační přihlášky člena. Poplatek za udržovací členství již zahrnuje také poplatek za zápis člena na sever ČGF a členský poplatek spolku! V takovém případě má člen právo využívat klubovnu celoživotních členů. Veškeré poplatky za hru na hřišti a za služby je povinen řádně hradit dle ceníku.

Pro bližší informace prosím kontaktujte vedení klubu.

V Golf Clubu Slapy svatý Jan dále existuje možnost udělení dalšího typu členství:

Čestné členství - tento typ členství uděluje představenstvo klubu za přínos pro rozvoj golfového sportu, není možné o ně žádat. Pro bližší informace o podmínkách pro udělení tohoto typu členství prosím kontaktujte představitele klubu.

V případě vašeho zájmu o jakékoli členství v Golf Clubu Slapy sv. Jan zašlete vyplněný elektronický formulář se žádostí, viz. Přihláška (samostatná kategorie v menu GOLF CLUB - PŘIHLÁŠKA).

Stávající členové spolku GCSVJ jsou povinni uhradit roční hrací poplatek provozovateli hřiště takto: konečný termín pro platbu poplatků na NÁSLEDUJÍCÍ ROK je nejdéle 30.11.DANÉHO ROKU! Noví členové přihlášení po 31.12. pak do 14dnů ode podání přihlášky a jejího schválení.

Dokud není roční hrací poplatek a členský poplatek spolku plně uhrazen, člen spolku GCSVJ nemá právo využívat neomezenou hru zdarma a/nebo benefity spojené se členstvím ve spolku GCSVJ. Pokud člen spolku GCSVJ v řádném termínu neuhradí roční hrací poplatek provozovateli hřiště nebo udržovací roční poplatek spolku, bude jeho členství ve spolku zrušeno dle ustanovení stanov §3, bod 3. Opakovaný vstup do spolku GCSVJ s nulovým vstupním poplatkem již není možný a je zpoplatněn částkou 15.000,-Kč.

O zrušení členství je třeba požádat písemně. V případě, že je některý z typů členství jednou zrušen, pak znovuobnovení členství/přihlášky není možné s nulovým vstupním poplatkem, tento krok již podléhá povinné platbě vstupního poplatku, který činí 15.000,-Kč.

V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte přihláškový formulář, který najdete v samostatné kategorii Golf Club - Přihláška.

Děkujeme.