Spolek Stéblo Borotice

 

Stéblo je nezisková organizace zaměřená na pomoc osobám s fyzickým, mentálním, psychickým nebo kombinovaným handicapem. V Boroticích u Dobříše působí od roku 2005. V současné době Stéblo poskytuje sociální služby ve čtyřech oblastech. Jde  o denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení a odlehčovací službu. V denním stacionáři klienti mohou rozvíjet svůj intelekt, udržovat si získané vědomosti a dovednosti a získávat nové. Účastní se různých pohybových aktivit a také aktivit relaxačních i terapeutických, např. arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, canisterapie. V rámci dramaterapie klienti každoročně natáčí film, se kterým se účastní festivalu Mental Power Prague Film Festival. V roce 2019 si Stéblo odneslo za svůj dvanáctý film BYLO NEBYLO na motivy pohádky Otesánek čtyři ocenění a trofej za nejlepší film roku. (Více informací na www.steblo.cz)

Obrazy vytvořené s klienty denního stacionáře Stéblo, též v roce 2019, jsou převážně díla kolektivní. Znamená to, že na jednom obraze postupně pracovali nejméně dva, někdy až čtyři lidé. Výtvarná práce s touto skupinou klientů nesměřuje primárně k vytvoření nějakého geniálního uměleckého díla či rozpoznání a rozvíjení individuálního talentu s cílem udělat z dotyčného profesionálního malíře. V případě klientů Stébla jde o zachycení jejich spontánního výtvarného projevu v momentálním citovém rozpoložení a o prohlubování společných vztahů skrze malování/kreslení. Je to takové vzájemné dotýkání se ve snaze lépe si porozumět a vzájemně se inspirovat. Připojit se může každý. Tentokrát s námi spolupracovala také jedna maminka klientky, důchodce-cizinec a terapeutka.

Obrazy jsou malované uměleckými vodovkami, technikou odvozenou z tzv. smejváku; opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním barev se postupně zjevují tvary vybízející k doplnění. U některých obrazů jsou použity akrylové barvy, kdy se základní výjev obtiskne na další papír a oba se pak domalují. Grafiky jsou s využitím počítače potřebným způsobem zvětšeny a uvedeny do odpovídajícího kontextu. Linie kresby je nedotčená. Autoři díla jsou uvedeni na zadní straně každého obrazu. (Popisek uvádí jméno klienta, který obraz začal a počet značek + naznačuje, kolik dalších lidí v práci pokračovalo.)

Cílem výstavy SPOLU je ukázat, jakým různým způsobem se dá s hendikepovanými klienty výtvarně spolupracovat a k jakým výsledkům taková práce vede. Sociální efekty nemusí jít vždycky ruku v ruce s uměleckou kvalitou, ale tam kde dochází k průnikům, vznikají nové významy. (Více informací na www.labea.cz)

Magdalena Westman, facilitátor výtvarných aktivit a kurátorka výstavy SPOLU 2020

…”SPOLU neznamená startovat ze stejného místa, být jeden jako druhý, jít totožnou cestou, ale orientovat se stejným směrem, vyměňovat si své prožitky a zkušenosti, obohatit se navzájem a připravit půdu pro okamžik setkání, které člověku nalije novou sílu k pokračování. Vidím tě, slyším tě, vnímám tě všemi smysly, možná mi můžeš pomoci nebo já mohu pomoci tobě, budeme-li se vzájemně respektovat, můžeme SPOLU vytvořit něco krásného, dobrého, může nám to přinést pocit radostné blízkosti, krásy, užitečnosti a smyslu našeho přebývání na této zemi“.

Darja Kocábová

Výňatek z textu Darji Kocábové na téma SPOLU. (Autorka je psychoterapeutka a zakladatelka arteterapeutické subsekce pod psychoterapeutickou sekcí J.E. Purkyně.)